Địa chỉ: Xã Phù Khê, Thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh
Liên hệ trực tiếp:

Trường Mầm non Phù Khê

Xã Phù Khê, Thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh